FANDOM


Tajný magistrát je zlověstná organizace, sekta tvořená elitou národa, ovládající už po mnoho staletí ze stínů důležité dění v Čechách i ve světě. Její členové až donedávna i mezi sebou vystupovali v anonymitě, tradice byla zrušena ředitelem Bondym. V nepřítomnosti předsedy vede pravidelná zasedání Prokurista.

Úhlavním nepřítelem Tajného magistrátu je Řád strážců magie, s nímž se opakovaně dostává do křížku. V současnosti největší hrozbu představuje Zázrak.

Původní sídlo pod pražským magistrátem bylo zničeno, nyní se členové organizace scházejí na různých tajných místech Prahy.