FANDOM


Technošém je zařízení překlenující svět technologie a magie, vyrobené v Com-plexu zesnulým profesorem Wágnerem. Mělo uvolnit energii, rovnající se síle tisíců atomových hlavic, z nově objeveného a vystaveného Golema.

Nyní je v držení magistra Kellyho. Poté, co při několika příležitostech Technošém svou zbytkovou energií poháněl různé verze Golema, je vybitý, a není jasné, kdy a jak se jej podaří opět zprovoznit.