FANDOM


"Třetí říše dávno padla, ale mé odhodlání ovládnout černou magii klenotů nikdy! Hitlerovi už neposlouží, ale nám ano!"
―Verner[src]
Major Verner byl původně major nacistického gestapa a jeden z vrcholných představitelů spolku Thule, organizace, která pro Adolfa Hitlera sháněla mýtické artefakty a čarovné předměty, s jejichž pomocí chtěl ovládnout svět.

V listopadu roku 1941, po smrti Heydricha, byl pověřen ovládnutím černé magie, skryté v české Svatováclavské koruně.

V roce 2016 coby vůdce Tajného magistrátu zosnoval plán, během něhož byla černá magie z korunovačních klenotů skutečně vydestilována. Poté, co se mu uvolněnou sílu nepodařilo ovládnout a ta nedopatřením přešla do Terezy, skončil ve vězení. Odtud byl později vysvobozen Faustem a Komplexem, ovšem později jimi byl zrazen a zabit.

 Životopis Editovat

VztahyEditovat

Spojenci Editovat

Nepřátelé Editovat