FANDOM


Vzkříšenec je člověk, který povstal z mrtvých. Byl povolán jiným žijícím Vzkříšencem, aby se stal jeho nástupcem. Ten se vrátí do života a jeho úkolem je postarat se o zbloudilé duše v limbu. Podle pravidla však nemůže zasahovat do života živých lidí.

Celý řád Vzkříšenců obsahuje několik skupin, přičemž každá z nich odpovídá za pokrytí jistého území. Jejími členy jsou vůdce Převor, popravčí Carnifex a deset vojáků.

Pokud nastane výjimka a Vzkříšenec předá své schopnosti svému následníkovi až posmrtně, vznikne tzv. falešný Vzkříšenec, který má takřka neomezenou moc a na rozdíl od běžných Vzkříšenců dokáže čerpat energii přímo z limbu. Příkladem je Martin Lafetka.